Audyt stron www

Proponujemy przeprowadzenie audytu serwisu internetowego w oparciu o wytyczne specyfikacji WCAG 2.1.(Web Content Accessibility Guidelines). Dokument ten reguluje standardy dostępności serwisów internetowych.

Co to jest WCAG

Standard WCAG to „Wytyczne dotyczące dostępności serwisów internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines). Jest to szereg zasad i wytycznych dotyczących dostępności, sposobów tworzenia i rozwoju stron z myślą o zapewnieniu jak najwyższej czytelności dla jak największej ilości grup odbiorców mając tu na uwadze przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami.

 

Za opracowanie standardów dostępności odpowiada międzynarodowe konsorcjum W3C oraz wiele innych firm, podmiotów i twórców z całego świata. Opracowywanie omawianego standardu sięga końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1999 roku powstała pierwsza specyfikacja WCAG 1.0. Była ona jednak mało znana i praktycznie nie respektowana przez twórców stron www. W roku 2008 pojawiła się druga wersja specyfikacji, WCAG 2.0, która od 2015 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów miała obowiązywać również wszystkie polskie podmioty publiczne. W rzeczywistości odsetek dostępnych stron internetowych prowadzonych przez publiczne podmioty nie przekracza 20%.

 

W czerwcu 2018 roku wprowadzono najnowszą wersję standardu nazwaną WCAG 2.1. Specyfikacja ta rozszerza poprzedni standard i jest w pełni kompatybilna wstecznie, co oznacza, że spełniając zasady wersji 2.1 spełniamy jednocześnie 2.0 oraz 1.0.

 

Standard WCAG 2.1 wprowadza 4 zasady (postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i rzetelności), na które składa się 13 wytycznych oraz 78 kryteriów sukcesu na trzech poziomach (A AA AAA).

 

W kwietniu 2019 roku przez Polski Rząd przyjęta została ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która reguluje Standard WCAG 2.1

Ustawa ta wymaga aby wszystkie jednostki dysponujące finansami publicznymi na prowadzonych przez siebie stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych spełniały w sumie 49 kryteriów dostępności do poziomu AA.

 

Oferta audytu WCAG 2.1

  • przeprowadzamy audyty serwisów internetowych. Celem audytu jest znalezienie możliwych błędów programistycznych i edycyjnych występujących pojedynczo lub seryjnie w obrębie wszystkich podstron badanego serwisu.
  • sporządzamy szczegółowy raport opisujący krok po kroku znalezione problemy oraz zawierający wskazówki ich rozwiązania zarówno dla twórców jak i redaktorów strony.
  • Każdy audyt przeprowadzany jest w trzech etapach (analiza automatyczna, badanie eksperckie, badanie przeprowadzane przez niepełnosprawnych testerów). Badanie takie gwarantuje wiarygodność wyników naszego audytu.
  • Cena przeprowadzenia audytu jest uzależniona od złożoności serwisu internetowego i jest ustalana indywidualnie.
  • Czas trwania audytu nie powinien przekroczyć pięciu dni roboczych. Przy bardzo rozbudowanych serwisach czas może być dłuższy.
  • Po audycie zlecający decyduje o przeprowadzeniu zalecanych zmian w serwisie i może zdecydować się na przeprowadzenie reaudytu.

Posiadanie dostępnej strony niesie wiele dodatkowych korzyści dla jej właściciela:

  • serwis jest łatwy w konserwacji i rozbudowie,
  • jest łatwo indeksowany przez wyszukiwarki,
  • wpływa korzystnie na późniejszą pozycję strony w indeksie wyszukiwarek – istotna część założeń WCAG 2.1. pokrywa się z dobrymi praktykami pozycjonowania.
  • buduje pozytywny odbiór instytucji.

 

Zaufało nam wiele firm i instytucji, m. innymi:

 

Galeria miejska Arsenał    Pływalnia Atlantis    Centrum Kultury Zamek    Biznes gov pl

 

 

Estrada Poznańska   Szpital Strusia   DPS Mogileńska   Biblioteka Raczyńskich

 

 

Muzeum historii Poznania Cyryl   Centrum Inicjatyw Senioralnych   Geopoz   MOPR

 

 

Palmiarnia Poznańska   Poznańskie Centrum Świadczeń   POSIR   Teatr muzyczny

 

 

Muzeum archeologiczne   POSUM   Teatr animacji   Szpital Raszei