Oferta

Audyt

Proponujemy przeprowadzenie audytu serwisów internetowych w oparciu o wytyczne dokumentu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Dokument ten reguluje standardy dostępności stron internetowych

Szkolenia

Jako Masterpunkt specjalizujemy się również w doradztwie oraz sprzedaży sprzętu komputerowego, oraz specjalistycznego oprogramowania i sprzętu dedykowanego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługi brajlowskie

Proponujemy druk w brajlu oraz tłoczenie na folii i w metalu. Oznakowanie drzwi w budynkach instytucji publicznych. Opisanie eksponatów na wystawach i w muzeach...